Centrum Radosti

Vesmírné zákony
cesty k moudrostiMÁME SKVĚLÝ ŽIVOT A VŠECHNO SE DAŘÍ NEBO NÁS PROVÁZÍ JEN POTÍŽE? ZAŽÍVÁME HOJNOST ČI NEDOSTATEK? A VÍME PROČ? KAŽDÝ NÁSLEDEK MÁ SVOU PŘÍČINU A KAŽDÁ PŘÍČINA MÁ SVŮJ NÁSLEDEK. JAK SE ALE OVLIVŇUJÍ V PRAXI? DÁ SE PŘEDVÍDAT BĚH VĚCÍ NEBO JSME VYDÁNI NAPOSPAS OKOLNOSTEM?


ZÁKON POLARITY

ZÁKON LÁSKY

ZÁKON HARMONIE

ZÁKON ENERGIE

ZÁKON REZONANCE . . . 

                                    

  Přednášky s aplikací na vlastní životní příběhy

 

"Naříká-li někdo, že ho svět minul, byl to on sám, kdo se minul se světem. Naříká-li někdo, že mu láska neposkytla naplnění, mýlí se v tom, co je to láska. Lásku nemůžeš dostat jako nějaký dárek. " Exupery

 

 

Průvodce: Klaudie

 

zpět