Centrum Radosti

Rozumíme si?
kurz komunikaceZdá se, že mluvit umíme všichni, ale umíme komunikovat? Porozumět ostatním se slovy i bez nich? Chápeme, co doopravdy nám druzí lidé chtějí sdělit? Nebo jim přisuzujeme své vlastní domněnky, předsudky a zbožná přání? A co naše schopnost získávat a předávat informace? Ověřujeme si, jak nás ostatní pochopili? Umíme zaujmout, nadchnout a udržet pozornost? Nebo jen mluvíme...VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE – pochopení a spojení

 • záměr-cíl
 • odosobnění
 • řeč těla
 • hlas
 • slova

OBOUSMĚRNÝ PROUD – síla propojení

 • naslouchání
 • shrnutí
 • vlastní řeč
 • zpětná vazba

NA VLNĚ - síla nevyřčeného

 • vnitřní záměr
 • ladění na vysílač
 • ladění přijímače

MAPA DIALOGU – skutečné vidění

 • obsah sdělení
 • monitorování souladu verbální a neverbální komunikace
 • vnitřní motivace 
 • cíl-naplnění
 • win-win

PRAKTICKÝ TRÉNINK – modelové situace

 • práce s hlasem
 • sledování řeči těla
 • rozhovor

 

"Když někomu pozorně nasloucháte, zapomenete na sebe. Pokud na sebe nedokážete zapomenout, neumíte naslouchat." Osho

 
Průvodce: Klaudie

 

zpět