Centrum Radosti

Zrcadlo tarotu I

umění věštby

 

Budeme se učit pochopení základních významů tarotových karet jako symboliky průvodců „Na cestě“ . Seznámíme se se svými životními cykly tak, aby každý mohl lépe vnímat Znamení a Výzvy života a neopakoval staré chyby.
 

 
VELKÁ ARKÁNA  - významy a charakteristiky  22 velkých symbolů  
                                                                                            
ŽIVOTNÍ CYKLY – Stadia vývoje v procesu růstu nebo konců. Výzvy, etapy, roky…
 
 
 
Každá chvíle je neopakovatelná, každý životní úsek přináší jiná témata k řešení. Naladit se na vlnu, plynout po proudu a nebojovat s větrnými mlýny přináší radost a mír pro vskutku dobrodružnou plavbu životem.
 
 
Možnost individuální rady a konzultace před akcí
Průvodce: Klaudie 

 

zpět