Centrum Radosti

Zrcadlo tarotu III

umění věštby

 

Budeme se učit oprostit se od jakýchkoli představ, názorů, předsudků, strachu a očekávání při věšteckém umění. Nejnáročnější etapa k pochopení, že to ne my, naše Ego, ale duchovní princip v nás odhaluje závoj nevědění. Bez prožití této fáze odpojení u každé věštby je věštění z čehokoli pouhou hrou myšlenek.
 

VÝKLAD KARET – praktický trénink výkladu karet, různé metody vhodné pro rozdílné situace, schémata – kostry výkladu
 
VNITŘNÍ VŮDCE – „Už nikdy nebýt sám“  rituál setkání s vyšším Já
 
KDE SE SKRÝVÁ ZNAMENÍ – stručné obeznámení s dalšími věšteckými metodami
 
 
 
Umíme-li sledovat znamení, stane se nám celý svět otevřenou knihou s poselstvím.
 
 
 
Možnost individuální rady a konzultace před akcí
Lektor: Klaudie

 

zpět