Centrum Radosti

PSYCHOSOMATIKA I
BEZBOLESTNÁ PÁTEŘ

PŘEDNÁŠKA O DŮMYSLNÉ SYMBOLICE PÁTEŘE, ZAD A RAMEN, O ALTERNATIVNÍ METODĚ, JAK JE ČÍST, A JAK VHODNOU ZMĚNOU MYŠLENÍ DOJÍT K JEJICH BEZBOLESTNOSTI.

Žádná bolest v těle není taková, která by neměla svůj pravý původ v bolavém způsobu myšlení. Kdo a proč nás naučil bolavě myslet? Co z toho máme, že i jako dospělí bolavě myslíme? Co je to bolavé myšlení zač? Proč bolavé myšlení jako magnet k sobě přitahuje bolavé okolnosti a příležitosti ke zhmotňování si bolesti v těle? Jak a v čem najít klíč od zakletí k vysvobození? Existuje vůbec takový klíč? Bolest je fyzický projev energie mnoha bolavých myšlenek stejného druhu, kapku po kapce zakletých do maličkého místa na těle, do epicentra. Děje se tak zpravidla díky principu sebelítosti, rezignace a zoufalství. Trvá-li dlouho, přijmeme postoj oběti.


Psychosomatika popisuje proces zhmotňování myšlení do těla, do jeho proporcí, stavu, pocitů, do různých omezení, bolestí a zranění.

Etikoterapie nás uvede až k samotným kořenům toho, co je potřeba v myšlení, v zaujímání postojů a prožívání emocí změnit, odkud a čím začít.

Pojďme se společně podívat na jednotlivé části těla očima zkušeného diagnostika a uvidět úžasnou symboliku vašeho těla v praxi. Přečteme si způsob vašeho myšlení a pojmenujeme základní myšlenkové vzorce, které vám způsobují fyzické bolesti v oblasti kostrče, SI skloubení, bederní páteře, hrudní a krční, v oblasti ramen, trapézů, lopatek a paží.

Možnost individuální diagnostiky a konzultace před akcí

Průvodce: Marek Ščotka, alternativní diagnostik, etikoterapeut a masér

 

zpět