Centrum Radosti

PSYCHOSOMATIKA III
BŘICHO – SVATÝ GRÁL VZTAHŮ


PŘEDNÁŠKA O PSYCHOSOMATICE, ETIKOTERAPII A SYMBOLICE PŘEDNÍ STRANY TĚLA

Všechny bolesti v našem těle jsou neomylnými signály, že se vzdalujeme od jednoduchosti a něco děláme špatně. Ale co? Každá část těla, každý náš orgán zobrazuje něco jiného. Pokud jim porozumíme a přizpůsobíme jim život, nebudeme muset už nikdy zažívat velké bolesti, zranění ani narušení orgánů. Představte si život bez prášků, antidepresiv, antikoncepce, bez nepozornosti, nehod, operací, rehabilitací, rekonvalescencí atd. Naše tělo je neustále plné různých signálů na různých úrovních. Jsou tu, abychom se zamýšleli nad svými životy, postoji, rozhodnutími a činy. Stačí jim naslouchat a řídit se jimi. Přicházejí bez výjimky vždy v pravý čas, nikdy ne jindy, než kdy mají. Jsou poplatné tomu, co a jak žijeme. Věřte, že to tělo s námi myslí pouze dobře. Dělá vše pro to, aby s námi navázalo spojení - dělá, co nám na mysli vidí.

Psychosomatika popisuje proces zhmotňování myšlení do těla, do jeho proporcí, stavu, pocitů, do různých omezení, bolestí a zranění.

Etikoterapie nás uvede až k samotným kořenům toho, co je potřeba v myšlení, v zaujímání postojů a prožívání emocí změnit, odkud a čím začít.

Podíváme se na jednotlivé části těla očima zkušeného diagnostika a uvidíme úžasnou symboliku vašeho těla v praxi. Přečteme si způsob vašeho myšlení a pojmenujeme základní myšlenkové vzorce, které vám způsobují fyzické bolesti.


Co všechno dokážeme pozřít, spolknout a strávit...otázky zní: "chutná nám život tak, jak jej žijeme? "  Sytíme svou duši hodnotnými pokrmy a trávíme svět s láskou?

 

Možnost domluvy individuální diagnostiky a konzultace před akcí
Průvodce: Marek Ščotka, alternativní diagnostik, etikoterapeut a masér

 

zpět