Centrum Radosti

Mytologické cesty duše
cesta do středu


CO JSME OCHOTNI UDĚLAT PRO LÁSKU? ZNÁME SVÉ LIMITY? VÍME, KDE JE NÁŠ STŘED? CESTA DOVNITŘ, DO EPICENTRA NAŠÍ SPIRITUÁLNÍ PODSTATY?  A VÍME, CO JE LÁSKA?
 

Seznámíme se s několika dalšími postavami z mytologie opět  v návaznosti na milostné vztahy, tentokrát s jejich duchovní podstatou. Budeme hledat sami sebe a zrcadlo své touhy po lásce a spojení.
                   
INANNA A EREŠKIGAL
  • vztah viditelného a neviditelného
  • dva "neslučitelné"světy
  • zbavení okovů Ega, hmoty, klenotů zevní reality
  • spojení do Jednoty
BUDDHA A RAJSKÁ ZAHRADA
  • plod poznání
  • touha & přijetí
  • strach & odvaha
  • epikurejci

ARCHETYPOVÉ PÁRY

  • zachycení mýty
  • scénář příběhu

  
 
Vztahy jsou pozemským zrcadlením naší odvěké touhy po platonském spojení duší, po lásce,která nemá mantinely, je bezbřehá a věčná.
   
 
Průvodce: Klaudie
 

zpět