Centrum Radosti

Mytologické cesty duše

 Na cestě hrdiny 

 

KAŽDÝ Z NÁS JE POSTAVEN V URČITÉ CHVÍLI PŘED ROZHODNUTÍ, CO DÁL UDĚLAT SE SVÝM ŽIVOTEM. OCITÁ SE, STEJNĚ JAKO POSTAVA V MÝTICKÉM DRAMATU, "NA CESTĚ" K NOVÉMU, DOSUD NEPOZNANÉMU, S ČÍM BUDE KONFRONTOVÁN. JAK SE V TÉ CHVÍLI ZACHOVAT, CO OČEKÁVAT A ČEHO SE VYVAROVAT? PŘEDNÁŠKA S APLIKACÍ NA VLASTNÍ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY.   
 

Seznámíme se s několika postavami z řecké mytologie v návaznosti na Životní cestu. Seznámíme se s fázemi každé Cesty, s nápomocnými i destruktivními silami, které nás potkají i s nutným zakončením. Budeme se snažit rozklíčovat, v které etapě dobrodružství se nacházíme a jaký úkol na nás momentálně čeká.               
 
ODYSSEUS A ŽENY "NA CESTĚ"
 • cesta hrdiny
 • fáze každého dobrodružství
 • útrapy na Cestě
 • svedení z Cesty
 • prokletí  a pomoc Bohů
 • cíl a úskalí návratu
 • hrdinové dneška

THESEUS A ARIADNÉ

 • tajemství labyrintu
 • Mínotauros a kletba Bohů
 • zrada přítele
 • nalezení životní cesty
 • cesta dovnitř 

 

 

 
 
Jsme na Cestě. Jdeme vstříc dobrodružstvím a výzvám, které život přináší. Sklízíme rány a sbíráme poklady. Ale na tom nesejde.
Jde o to,že přitom rosteme, sílíme a moudříme.
 
 
Průvodce: Klaudie

zpět